img-0

Prof dr Esmir M. Halilović

ESMIR (MUSTAFA) HALILOVIĆ

Dr. Esmir M. Halilović rođen je 1979. god. u Liješevi kod Visokog.

Završio je medresu „Osman-ef. Redžović” kao učenik generacije 1994-1998.

Nakon ovoga odlazi u Medinu, Saudijska Arabija, na Koledž za arapski jezik i islamske znanosti koji uspješno završava.

Po povratku u Bosnu i Hercegovinu, upisao je Islamsku pedagošku akademiju – kasnije IPF, na Univerzitetu u Zenici.

Po završetku ovog studija upisuje Fakultet islamskih nauka u Sarajevu koji završava u rekordnom roku od dvije godine i dva mjeseca sa prosjekom ocjena iznad 9 i to kao prvi diplomirani student po Bolonji.

Posdiplomski studij nastavlja na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru koji završava prosječnom ocjenom 10, te uspiješno brani magistarsku tezu pod nazivom Hafiz Fuad-ef. Subašić i njegov doprinos hadiskoj znanosti pred mentorom prof.dr. Šefikom Kurdićem.

Na istom univerzitetu i pred istim mentorom, četiri godine kasnije, 2013. god., uspješno brani i svoju doktorsku tezu pod nazivom Socijalna učenja u Sunnetu i njihove refleksije na Islamsku vjeronauku. Diploma doktora nauka iz oblasti teologije je nostrificirana od strane Univerziteta u Sarajevu, 26.2.2014. god.

Od 2007. godine je u izabranom saradničkom zvanju asistenta za naučnu oblast Hadis.

Od 2008. angažiran je sa punim radnim vremenom na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici, gdje je izvodio vježbe na predmetima iz naučne oblasti Hadis na Odsjeku za islamsku vjeronauku, Odsjeku za socijalnu pedagogiju i Odsjeku za predškolski odgoj i obrazovanje.

Godine 2010. biran je u saradničko zvanje višeg asistenta za naučnu oblast Hadis i angažiran s punim radnim vremenom na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici izvodio je vježbe na predmetima Osnovi hadisa, Hadiske teme, Hadiski tekstovi, Životopis vjerovjernika, Uvod u Da’vu, Da’va II i Metode poslaničkog odgoja.

Godine 2014. izabran je u naučno-nastavno zvanje docenta za naučnu oblast „Hadis“ na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici i u ovom zvanju izvodio je nastavu na predmetima Hadiske teme i Uvod u Da’vu, a kao saradnik na predmetima Osnovi Hadisa, Hadiski tekstovi, Životopisi vjerovjesnika, Metode poslaničkog odgoja, Da’vetske metode.

Od 2019. god. je izabran u zvanje vandrednog profesora za naučnu oblast „Hadis“.

NAUČNI I STRUČNI RAD

U biografiji (CV Europass) između ostalog od autorskih projekata i djela stoji:

 • Naučno-stručni projekt autorske multimedijalne izložbe pod nazivom „Upoznaj Poslanika, s.a.v.s.“ te projekta Muzeja Poslanika, s.a.v.s. sa informacijama o izložbama u Bosni i Hercegovini i drugim državama.
 • nazivi i bibliografske podatke za 15 objavljenih autorskih djela (dvije fotomonografije te četiri djela nakon sticanja zvanja docenta – jedna je trenutno u fazi publiciranja), jedan prijevod sa engleskog jezika, 14 naučnih i stručnih radova (šest nakon sticanja zvanja docenta).

 

Originalan stručni projekt: POKRETNI MUZEJ O POSLANIKU, S.A.V.S.

Originalan stručni i autorski projekat multimedijalne izložbe pod nazivom Upoznaj Poslanika s.a.v.s. ima za cilj da se javnosti, po prvi put na našim prostorima ali i šire, ponudi relevantan i inovativan način edukativnog sadržaja: video sadržaja, panoi, originalne makete, replike maketa, edukativni baneri, muzejski eksponati i postamenti, virtualna stvarnost (VR) i sl. a koji se vežu za poslanika Muhammeda a.s., Sunnet i Siru te formativni period islamske civilizacije. Interesantno je napomenuti da je ovo prvi put da se aktivnost ovog tipa organizuje na tlu Bosne i Hercegovine, Balkana ali i šire.

Izložbu je u Sarajevu, 11.12.2015. god.,  u prisustvu premijera Kantona Sarajevo, ministra obrazovanja kao i visokih zvaničnika IZ, otvorio reis ul-ulema dr. Husein ef. Kavazović, a u organizaciji Medžlisa IZ Sarajevo i Muzeja Sarajeva.

Izložba je 28.12.2016. god. otvorena u Zenici u organizaciji Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici i Muzeja Grada Zenice;

Kratak pregled aktivnosti na ovom projektu i datumi otvaranja izložbi:

 • 2.2016. god. u Bihaću u organizaciji Muftijstva, Medžlisa i IPF-a u Bihaću;
 • 4.2016. u Bugojnu;
 • 4.2016. god. u Podgorici (Crna Gora);
 • 5.2016. god. u Novom Travniku;
 • 6.2016. god. u Mostaru;
 • 9.2016. god. u Kaknju;
 • 9.2016. god. u Žepču;
 • 10.2016. god. u Visokom;
 • 12.2016. u Brčkom;
 • 12.2016. god. u Srebreniku;
 • 11.2016. god. u Aarauu (Švicarska);
 • 2.2017. god. u Skopju (Makedonija);
 • 3.2017. god. u Cazinu;
 • 4.2017. god. u Tuzli;
 • 9.2017. god. u Bužimu;
 • 9.2017. god. u Sanskom Mostu;
 • 12.2017. god. u Velikoj Kladuši;
 • 2.2018. god. u Bludenzu (Austrija);
 • 4.2018. god. u Beču (Austrija),
 • 3.2018. god. u Štokholmu (Švedska); Malmeu (Švedska),
 • 5.2018. god. u Innzbruck-u (Austrija),
 • 10.2018. god. u Geteborgu (Švedska);
 • 10.2018. god. u Vejleu (Danska);
 • 9.2018. god. u Ključu;
 • 11.2018. god. u Donjem Vakufu.
 • Trenutno su u toku pripreme za izložbe u Briselu (Belgija) i Cirihu (Švicarska).

Istu je do sada vidjelo preko 70.000 posjetilaca. Izložba je ocjenjena za najbolje osmišljenu izložbu u Muzeju Grada Sarajeva; dobitnik je priznanja najboljeg predstavljanja islama u Štokholmu (Švedska) od strane Muslimanske švedske organizacije. Projekat je također bio nominiran za prestižnu svjetsku (UNESCO) nagradu King Hamad Bin Isa Al-Khalifa za inovativnu upotrebu IT tehnologije u procesu edukacije za 2018. god.

Također je pokrenuta i web stranica projekta: www.muzejposlanika.com , kao i FB Page, YouTube Kanal i sl.

Posebno se ističe naučno-stručna i edukativnu vrijednost navedene Izložbe te doprinos Hadisu/Sunnetu i Siri na bosanskom, engleskom i njemačkom jeziku – na kojima je Izložba (do sada) predstavljena.

 

Objavljena autorska djela:

 • Pravedne halife
 • Poslanikove, s.a.v.s., kćerke
 • Poslanikove, s.a.v.s., supruge
 • Vrijednost i ljekovitost Zemzem vode
 • Propisi i vrijednosti umre
 • Ovisnost o duhanu – medicinski i religijski aspekti
 • Poslanikova, s.a.v.s., predskazanja
 • Hafiz Fuad-ef. Subašić – život i djelo
 • Muslimanska omladina pred brakom
 • Kur’anski poziv: O vjernici!
 • Radosne vijesti o budućnosti od Poslanika, s.a.v.s.
 • Upoznaj Poslanika, s.a.v.s. (fotomonografija)
 • Fenomen Kur’ana (fotomonografija)
 • Socijalna učenja islama
 • Poslanik, s.a.v.s. te savjetuje

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *